Foto: Stanley Almqvist

Elins farmor

Farmor hette Kerstin och var pingstpredikant. Sista gången jag hälsade på hos henne satt hon i sin knallrosa mysdress
och såg med intresse fram mot livets slut. Kestin målade kurbitsar eller dalamålningar som en del säger. Titta får ni se.


Tillbaka till Elins hemsida!