Farmors kurbitsmåleri

Välkommen
1979, ca 30 cm

Större bild

Vägen som till himla bär
1987, ca 1 m hög

Större bild

De tio jungfrurna
1974, ca 1,5 m bred

Större bild


Gån uti min vingård
1974, ca 1 m bred
Större bild


Sådan är brudegången
1963, ca 1 m bred

Större bild


Kurbits
19??, ca 1 m hög
Större bild

Kurbits
1999, ca 50 cm hög
Större bild


Kurbits
1973, ca 1 m hög

Större bild

Kurbits
1979, ca 1 m hög

Större bild

Kurbits
1974, ca 1 m hög

Större bild


Tillbaka till Elins hemsida!