Alla filmer slutar ju med erkännanden till medskaparna.
Jag vill också tacka dem som "byggt upp” mig och sett till att jag överlevt.

Förutom min familj; hustru, föräldrar, syskon m.fl. vill jag tacka:

Lasse Magnusson,
som utan anledning behandlat mig oförklarligt välvilligt
under många år på olika platser

Marianne Henriksson–Holmström,
som tog mig med i sitt ledarnätverk
den period då jag stod utanför allt annat

Janne Svanlund,
som hjälpte mig överleva min tonårstid

Urban Ringbäck,
som gav plats åt mig och det mest kreativa klimat
jag upplevt i hela mitt liv

... och många fler
Tillbaka till Stanleys hemsida!